اسید هیومیک

اسید هیومیک یکی از اجزا اصلی مواد هوموسی است و دارای رنگ قهوه ای تیره می باشد. مواد هیومیکی قادرند رشد ریشه را به دلیل داشتن ترکیبات شبه هورمونی تحریک نمایند و جمعیت میکروبی خاک (به خصوص قارچ‌ها) را افزایش دهند. همچنین عناصر غذایی را کمپلکس نموده و جذب آنها را توسط ریشه گیاه تسهیل می کند. جهت سرعت بخشیدن به جوانه زنی بذور و بهبود رشد ریزوم‌ها می‌توان از اسید هیومیک استفاده کرد. این مواد قادر هستند انتقال اکسیژن در گیاه را بهبود داده و تنفس را تسریع نمایند و از این طریق جذب مواد غذایی توسط گیاه افزایش می‌یابد. همچنین باعث افزایش سبزینگی، رشد، افزایش جوانه، شکوفه و باردهی بهتر گیاه می‌شود و گیاه را نسبت به تنش های محیطی مقاوم می‌کند. تماس با ما

 

برای دانلود لینک کاتالوگ می توانید کد زیر با با موبایل اسکن کنید و یا روی لینک مشاهده کاتلوگ کلیک نمایید.

کود اسید هیومیک بایوگانو حاوی هیومیک و مقداری فولویک می باشد که در خاک به همراه آب آبیاری مصرف می گردد. این محصول با بهبود ساختار خاک از لحاظ فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی سبب جوانه زنی و ریشه زایی بهتر گیاه شده و جذب سایر عناصر را برای گیاه آسان می کند.

  • بهبود ساختار و دانه‎‌بندی خاک
  • افزایش ریشه زایی گیاه
  • افزایش انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو و کاهش نیاز به کودهای شیمیایی به نحو محسوس
  • افزایش مقاومت به تنش ها( شوری، کم آبی و سرما)
  • کاهش سمیّت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل انواع بیماری‌ها
  • افزایش سرعت جوانه‌زنی بذر
  • سازگار با محیط زیست
  • افزایش کیفیت محصول

هیومیک اسیدH.A نیتروژنN پتاسیم محلولK2O فسفر محلولP2O5 کربن آلیO.C ماده آلیO.M

10

5

12

3

7

16

 

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی 5-10 اول فصل و طول دوره رشد
محصولات باغی خاکی 20-5 اول فصل و طول دوره رشد
گلخانه ای خاکی 10-5 اول فصل و طول دوره رشد
محصولات صیفی و زراعت خاکی 5-5/2 اول فصل و طول دوره رشد
 
***مصرف خاکی( آب آبیاری)  لیتر در هکتار /مصرف محلول پاشی لیتر در هزار