کود آلی مایع بایوگانو مکس 3 (بایوتری)

عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم از عناصر پرمصرف گیاهان می‌باشند و در تمام مراحل رشدی گیاه از ریشه‌زایی تا میوه نقش بسزایی دارند. علاوه بر عناصر ماکرو، عناصر میکرو یا کم مصرف هم در هر مرحله از رشد گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. آهن جز اصلی کلروفیل ،روی و بور در تلقیح دانه گرده و تشکیل گل، منگنز برای رنگ آوری میوه و مس جهت مقاوم سازی گیاه در برابر تنش ها وهمچنین مقاومت گیاه در برابر قارچ ها و باکتری ها در گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

کود آلی مایع بایوگانو 3 دارای غالب عناصر ماکرو و میکرو بوده و به بالانس عناصر غذایی در گیاه کمک می کند. استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد گیاه و یا در صورت نیاز در طول دوره ی رشد گیاه توصیه می شود.    

  • رفع سریع کمبود عناصر ریزمغذی
  • کاهش سال آوری
  • حفظ تغذیه متعادل گیاه
  • افزایش تولید کیفی و کمی محصول و بهبود رنگ، طعم، ارزش غذایی و انبارمانی
  • افزایش مقاومت گیاه به سرما و خشکی

پتاسیم محلول K2O مس محلول Cu آهن محلول Fe روی محلول Zn منگنز محلول Mn بور محلول B نیتروژن N ماده آلی O.M کربن آلی O.C
0/8 0/4 0/8 1/7 1 0/1 5/5 11 5
   

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی 15-5         هنگام تشکیل میوه تا اواسط رسیدگی میوه        
محلولپاشی 5-3
باغی خاکی 25-5
محلولپاشی 5-3
گلخانه ای خاکی 10-5
محلولپاشی 5-3
سایر محصولات خاکی 10-5
محلولپاشی 5-3
 
***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار/ مصرف محلول پاشی لیتر در هزار