ثبت سفارش برنج وارداتی محدود شد

تاریخ : 1401/5/9

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: با ایجاد محدودیت یکباره در سیستم جامع تجارت حجم زیادی از برنج های وارداتی از جمله برنج های گرفتار سیل در زاهدان با مشکل ثبت سفارش و ترخیص مواجه شدند.

مسیح کشاورز دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران درگفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در سال 1400 بخش خصوصی اصرار داشت که محدودیت فصلی واردات برنج برداشته شود تا کسری تولید با سرعت بیشتری جبران شود اما مورد پذیرش قرار نگرفت زیرا مافیای برج داخلی اطلاعات غلطی درباره کفایت برنج ایرانی داده بودند که در نهایت منجر به گرانی این محصول در بازار شد.

وی افزود: در سال جاری با توجه به تجربیات سال قبل محدودیت فصلی واردات برنج و شرایط خاص جهانی لغو شد و به بخش خصوصی اجازه واردات این محصول داده شد و بخشی از این محصول ترخیص شد اما بخشی از آن در گمرکات باقی مانده و با مشکل و محدودیت  ثبت سفارش مواجه شده است.

دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: در شرایطی که حجم زیادی برنج وارد شده و منتظر ترخیص به داخل کشور است به یکباره سیستم جامع تجارت برای ثبت سفارش برنج تغییر کرد و میانگین واردات در 2 سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این محدودیت باعث شده که بخش عظیمی از برنج های وارداتی از جمله برنج های که در گمرک زاهدان است معطل بماند ئ امکان ورود به کشور پیدا نکرده است.

کشاورز گفت: در صورتی که مسئولان تصمیم عاجلی نگیرند دوباره فرصت در اختیار فرصت طلبان قرار می گیرد تا بازار برنج ایرانی را دوباره با افزایش قیمت مواجه کنند. 

کشاورز درباره آخرین وضعیت برنج های موجود در فضای باز گمرک زاهدان که با سیل مواجه شدند گفت:  برنج های پاکستانی مانده در گمرکات زاهدان بالاخره با رایزنی های انجام شده به محل های سرپوشیده گمرک، شهرک های صنعتی و انبار های خصوصی و عمومی منتقل شد.