معرفی شرکت زرین خوشه هامون

شرکت زرین خوشه هامون (بایوگانو) با هدف ایجاد بستری مناسب و هدفمند  با تصویب و اعمال سیاست های صحیح در زمینه تولید کود ارگانیک و توسعه تولید محصولات ارگانیک آغاز به فعالیت نمود . در این راستا  لزوم استفاده از مواد غذایی سالم برای افراد از یک سو و اعتقاد به توانایی روش های تولید مواد ارگانیک در پیشبرد اهداف عالی جامعه از قبیل حفاظت از محیط زیست ازسوی دیگر، از جمله عواملی هستند که این شرکت را بسوی تولید کود ارگانیک سوق می دهد.  
بایوگان معتقد است که کیفیت محصولات زراعی و سلامت دام و انسان در گرو وجود خاک سالم و بدون آلودگی می باشد . خاکی که از طریق فعالیت های بیولوژیکی خود و بدون اتکا به انرژی های ورودی، بتواند برای مدت طولانی باروری خود را حفظ کرده و محصولاتی با کیفیت بالا تولید نماید و از این طریق نه تنها به حفظ سلامت و شادابی افراد و کنترل بیماری های ناشی از کود های شیمیایی کمک نماید ، بلکه موجب تولید بیشتر محصولات و صرفه اقتصادی برای کشاورزان گردد