۱۰ رقم جدید گندم توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی شد

تاریخ : 1401/3/22

رئیس موسسه تحقیقاتی دیم کشور گفت: محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ۱۰ رقم جدید برای دیمزارهای کشور معرفی کردند.

 خشنواد علیزاده  اظهار کرد: گندم نان، گندم دوروم، جو و نخود به عنوان دستاوردهای ارزشمند مؤسسه دیم در راستای بهبود پتانسیل عملکرد، ارتقا کیفیت، مقاومت و تحمل تنش‌های زنده و غیر زنده و تنوع بخشی ژنتیکی و محصولی است.

وی گفت: ارقام جدید مؤسسه در مقایسه با ارقامی بومی در مقابل آفات، بیماری‌ها، خشکی و سرما مقاومت بالایی دارند.

علیزاده اضافه کرد: افزایش تولید هسته‌های بذری دیم به 6 هزار تن در سال گذشته برای توسعه نفوذ ارقام جدید در عرصه‌ها، با وجود خشکسالی شدید از مهمترین دستاوردهای این مؤسسه در کنار معرفی اراقام است.

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، از تدوین برنامه 5 ساله تولید بذر طی نشست‌های مشترک با بخش اجرا با رویکرد زنجیره کامل در تولید هسته‌های بذری خبر داد.

وی افزود: ایجاد شبکه تحقیقات دیم با مرجعیت مؤسسه و توسعه طرح‌های مشترک و افزایش فعالیت‌های ترویجی با مشارکت بخش اجرا در استان‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در امر تکثیر هسته‌های بذری از فعالیت‌های مهم مؤسسه دیم در سال گذشته و پیش رو است.

علیزاده گفت: افزایش بهره وری تولید در نظام‌های کشت دیم کشور با شناسایی خلاء عملکرد دیم و تعیین سناریوهای مؤثر در پایداری و جهش تولید در اراضی دیم کشور در شرایط تغییر اقلیم در اولویت‌های تحقیقاتی این مؤسسه است.

وی افزود: نبود ثبات و پایداری تولید دیم بعلت محدودیت گزینه‌های کشت در شرایط دیم، عدم بهره برداری اصولی از خاک، پایین بودن ماده آلی خاک و بالا بودن فرسایش خاک و تغییر اقلیم همراه با افزایش دما، کاهش بارش، افزایش تبخیر و تعرق و افزایش فراوانی خشکسالی‌ها بعنوان چالش‌های ملی در زراعت دیم کشور است.

در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تاکنون 97 رقم بذر دیم شامل گندم، جو، نخود، عدس، کلزا، گلرنگ، علوفه معرفی شده است.