کود آلی فسفر مایع بایوگانو

در ایران اکثر خاک های کشاورزی آهکی می‌باشد و در چنین خاک‌هایی به دلیل میزان بالای کلسیم در خاک، فسفر به شکل فسفات کلسیم در خاک رسوب می‌شود که این شکل فسفر برای گیاه غیر قابل جذب می‌باشد. کود آلی فسفره بایوگانومکس به دلیل داشتن ترکیبات آلی مؤثر مانع از ترکیب فسفر با کلسیم شده در نتیجه راندمان استفاده از فسفر در گیاه افزایش یافته و در ضمن ترکیبات آلی موجود در کود ضمن فعال کردن و افزایش میکروب‌های مفید خاک سبب ترشح فسفاتاز در خاک شده که به حلالیت بیشتر فسفر در خاک کمک شایانی کرده و در نتیجه سبب حلالیت فسفرهای نامحلول در خاک از جمله فسفات کلسیم می شود. در این کود مقدار متعادلی از عناصر نیتروژن و پتاسیم وجود دارد. فسفر آلی بایوگانو به دو طریق قابل استفاده می باشد، یکی از طریق آب آبیاری و دیگری از طریق محلول پاشی. محلول پاشی فسفر باعث می شود فسفر به صورت مستقیم وارد روزنه شود و انرژی در گیاه ذخیره شود.

 برای خرید و استعلام قیمت کود آلی فسفر بایوگانو با ما تماس بگیرید. 

 

 

 

 • افزایش ریشه زایی در گیاه
 • جذب بیشتر عناصر غذایی
 • افزایش گلدهی و تولید محصول
 • یکنواختی در رسیدگی محصول
 • کاهش زمان رسیدگی محصول
 • استحکام ساقه و افزایش اندازه میوه
 

پتاسیم محلولK2O نیتروژن N ماده آلی O.M کربن آلی O.C فسفر محلول P2O5
5/5 4 14 6 23

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف ملاحظات
زراعی خاکی 15-10 4-3 برگی
محلولپاشی 5-3 از ابتدای رشد تا قبل از گلدهی
باغی خاکی 30-10 قبل از تورم جوانه و اولین آبیاری
محلولپاشی 5-3 در طول دوره رشد
گلخانه ای خاکی 10-5 4-3 برگی
محلولپاشی 5-3 از اوایل رشد تا قبل از گلدهی
گیاهان صیفی خاکی 15-5 4-3 برگی و هر دوهفته تا زمان تشکیل گل
محلولپاشی 5-3

***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار / مصرف محلول پاشی لیتر در هزار

 

 • محصول بسته بندی
  کود فسفره آلی بایوگانو

  یک لیتری
  پنج لیتری
  بیست لیتری

کود فسفر برای سیب زمینی تاثیر بسیار زیادی در استحکام ساقه های گیاه دارد. فسفر موجود در این کودها باعث افزایش تولید و انتقال پروتئین شده که موجب می‌شود. غده های سیب زمینی رشد بیشتری کنند و از نظر کیفیت تا حد زیادی بهبود پیدا کنند. زمان مصرف کود فسفر برای سیب زمینی متغیر است و در چند مرحله می‌توان این کود را به کار برد.