کود آلی مایع فروت ست

تأمین احتیاجات درختان در جهت افزایش باردهی همیشه دارای اهمیت زیادی است، اما این اهمیت در بعضی از مواقع دو چندان می‌شود. یکی از این مقاطع حساس زمان بیدار شدن درخت است. در ابتدای بیدار شدن درختان و آغاز جوانه‌زنی بهترین زمان برای محلول‌پاشی فروت ست است، شرایط محیطی به گونه‌ای است که عملا جذب از ریشه بسیار ضعیف بوده و درخت مجبور به استفاده از ذخایر موجود در تنه و ریشه است. حال اگر به هر دلیلی این ذخایر ناکافی باشند( که در اکثر موارد هست) درخت آغاز رشد و توسعه خوب و مناسبی نخواهد داشت به همین دلیل باید در ابتدای جوانه‌زنی از کودفروت‌ست به شکل محلول پاشی استفاده کنید.

همچنین در پایان فصل پس از برداشت مجددا محلول‌پاشی فروت ست توصیه می‌شود زیرا در طی فصل، میوه تمام ذخایر غذایی گیاه را دریافت کرده و عملا گیاه خالی از موادغذایی است، لذا پس از برداشت محصول و قبل از خزان کردن درخت با محلول‌پاشی فروت‌ست، ما موادغذایی مورد نیاز را به درخت بازمی‌گردانیم.

  

 

حاوی عناصر نیتروژن، روی، بور و ماده آلی می‌باشد. این کود در افزایش تبدیل جوانه گل به میوه بسیار مؤثر است. در این کود دو عنصر روی و بور وظیفه ی تسهیل عمل تلقیح دانه گرده بر روی کلاله مادگی است. نیتروژن موجود در این محصول به همراه مواد آلی در جذب بهتر این دو عنصر (روی و بور) نقش مهمی دارند. استفاده از این کود در دو مرحله تورم جوانه و بعد از برداشت میوه در باغات توصیه می شود. همچنین این کود در صیفی جات برای تبدیل گل به میوه مورد استفاده قرار می گیرد.

  • افزایش تبدیل گل به میوه
  • افزایش کیفیت میوه
  • جلوگیری از ریزش گل و میوه
  • کاهش سال آوری
  • مصونیت گیاه در برابر سرما
  • برطرف کردن لکه پوست استخوانی پسته

نیتروژنN روی محلولZn روی کلاته                 EDTA-Zn-chelate بورB کربن آلیO.C ماده آلیO.M
5 6/5 6 0/01 5 11
   

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی محلولپاشی 5-3 قبل از تشکیل گل
باغی محلولپاشی 5-2 تورم جوانه و پس از برداشت
گلخانه ای محلولپاشی 3-2 4-30برگی تا قبل از گلدهی
سبزی و صیفی محلولپاشی 3-2 8-4 برگی تا قبل از گلدهی

 

***مصرف خاکی(آب آبیاری) لیتر در هکتار/ مصرف محلول پاشی لیتر در هزار