کود آلی مایع کلسیم

کود آلی کلسیمی بایوگانو دارای کلسیم بالایی می‌باشد که در مرحله رشد رویشی و تبدیل گل به میوه و همچنین در زمان درشت شدن میوه نقش مهمی دارد. این محصول در مقاوم کردن گیاه در مقابل استرس های زنده و غیر زنده نقش بسیار مهمی دارد و همچنبن سبب بهبود آبرسانی در گیاه شده و در ارتقا سلامت گیاه بسیار تاثیرگذار می باشد. این کود دارای 10 درصد اکسید کلسیم بوده و دارای قابلیت مصرف خاکی و هوایی می باشد. محل اتصال گل(دمگل) را محکم کرده و مانع از ریزش آن می‌شود. این کود علاوه بر نقش بسیار مهم در بعد کیفی محصول، باعث بهبود در عملکرد کمی( افزایش وزنی) نیز می گردد.

در مرحله ی درشت شدن میوه باعث می شود که میوه آب بیشتری دریافت کرده و از ترک خوردن آن جلوگیری کرده و باعث افزایش عمر انبارمانی محصول می شود. استفاده از کلسیم بایوگان در خاک های شور سبب کاهش شوری خاک شده و ریشه را آماده جذب بهتر عناصر می کند و نیز در درختان میوه از ریزش میوه جلوگیری می کند.

 

  • رفع کمبود کلسیم
  • کاهش شوری خاک
  • استحکام ساقه گیاه
  • افزایش انبارمانی و بازارپسندی
  • سفت شدن محصول
  • جلوگیری از ریزش میوه و دانه
  • جلوگیری از پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی و هندوانه و لکه تلخی در درختان سیب
  • تنظیم حرکت آب در گیاه و انتقال عناصر غذایی
 

N K2O Ca O.M O.C
نیتروژن پتاسیم محلول کلسیم محلول ماده آلی کربن آلی
6 2.5 10 13 6
 

نوع کشت روش مصرف میزان مصرف زمان مصرف
زراعی خاکی(لیتر در هکتار) 10-5       درتمام مراحل رشدی گیاه
محلولپاشی (لیتر در هزارلیتر) 3
باغی خاکی(لیتر در هکتار) 30-5
محلولپاشی (لیتر در هزارلیتر) 5-2
گلخانه ای خاکی(لیتر در هکتار) 10-5
محلولپاشی (لیتر در هزارلیتر) 5/2
سایر محصولات خاکی(لیتر در هکتار) 10-5
محلولپاشی (لیتر در هزارلیتر) 5/2